Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailu

Ajankohtaista

Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailu

Tiesitkö, että
•    …Suomessa on tuhansia osoitteita, joiden tiedoista löytyy virheitä ja puutteita?
•    …osoitteille merkitty sijaintipiste saattaa pahimmillaan sijaita ihan eri puolella kaupunkia tai jopa toisen kunnan puolella?
•    …pienikin näppäilyvirhe osoitteessa voi johtaa esimerkiksi ambulanssin kohtalokkaasti harhaan?  

Etsimme nyt uusia, innovatiivisia, kekseliäitä ja yllättäviäkin ideoita siihen, miten kunnat voisivat lähteä parantamaan osoitetietojaan. Etsimämme ratkaisu voi olla esimerkiksi työkalu, tukipalvelu, kokonaan uudenlainen korjaustentekoprosessi – tai jotain aivan muuta.

Osoitetiedot ovat yhteiskuntamme kannalta keskeisimpiä paikkatietoja

Osoitteet syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnan prosesseissa. Kunnat osoitteistavat rakennuksia ja rakenteita sekä kaavoitusalueilla kaavayksiköitä ja haja-asutusalueilla rakennuspaikkoja. Pääosin osoitteet syntyvät kaavoitus- ja rakennuslupaprosessissa. Osoitteistetulle kohteelle kirjataan sijaintipiste eli koordinaatti, jonka avulla esimerkiksi digitaaliset kartat ja erilaiset reittisovellukset tunnistavat sijainnin.

Osoitetiedot ovat kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys: pahimmillaan virheellinen osoitetieto voi johdattaa ambulanssin tai pelastajat ihan väärään paikkaan. Myös esimerkiksi logistiikan prosesseissa tavaroiden nouto tai jakelu optimoidaan osoitetietojen perusteella. Monet ammattiryhmät, kuten kotihoidon sairaanhoitajat tai ympäristöterveyden tarkastajat, etsivät osoitteiden perusteella oikeaa sijaintia päivittäin. 

Monista syistä johtuen osoitetiedoissa on kuitenkin paljon virheitä. Ne voivat olla esimerkiksi inhimillisiä näppäilyvirheitä tai prosessin eri vaiheissa syntyneitä vääriä tietoja. 

Olennaista ei ole virheiden laatu vaan nyt etsitään ratkaisua! Innovaatiokilpailussa etsitään konkreettista ratkaisua, joka helpottaisi kuntia osoitetietojen korjaamisessa. 

Kilpailun eteneminen 

•    Kilpailukutsu on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-ilmoituspalvelussa. Hakemukset on jätettävä maanantaihin 11.2.2019 klo 12 mennessä.
•    Mukaan valitaan 3–5 osallistujaa (yritystä tai yrityskonsortiota).
•    Kevään aikana ratkaisuehdotuksia sparraillaan yhdessä asiantuntija-mentoreiden kanssa (mukana mm. kuntien edustajia).
•    Kaikki mukaan valitut tiimit saavat työstään pienen korvauksen.
•    Tuomaristo valitsee lupaavimmat ratkaisuehdotukset pilotointivaiheeseen, jossa niitä testataan ja kehitetään eteenpäin. 
•    Innovaatiokumppani(t) valitaan lopullisten tarjousten perusteella toukokuussa 2019.

Ehdotuksen ei tarvitse olla välttämättä täysin valmis ratkaisu – ideoita jalostetaan yhdessä kevään aikana. 

Lähetäthän innovaatiokilpailua koskevat kysymykset Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 28.1.2019 mennessä. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin ei vastata puhelimitse tai muulla tavalla.

Kilpailu järjestetään osana Paikkatietoalustan Osoitetietojärjestelmä-osahanketta.

Lisätietoja innovaatiokilpailusta voit lukea Hilma-ilmoituksesta