Osoitetietojärjestelmä-osahanke

Osahankkeen tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä, jolla voidaan tehostaa ja parantaa niitä yhteiskunnan prosesseja, joissa osoitteella on keskeinen merkitys.

Osoite on ihmisille luontainen tapa ilmoittaa sijainti, mutta osoitteeseen löytäminen ei aina ole helppoa. Digitaaliset kartat ja reitinoptimointisovellukset edellyttävät osoitteelle koordinaatein esitettyä sijaintia. Osoitetietojärjestelmä sisältää osoitteet, niiden sijainnin sekä kulkupisteitä, jotka ohjaavat reititystä osoitteeseen.

 

Kunta, lähetä osoitetietosi laatuanalyysiin

Lähtökohdat

Osoitteet syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnan prosesseissa. Kunnat osoitteistavat rakennuksia ja rakenteita sekä kaavoitusalueilla kaavayksiköitä ja haja-asutusalueilla rakennuspaikkoja. Kunta voi osoitteistaa muitakin kohteita, mutta pääosin osoitteet syntyvät kaavoitus- ja rakennuslupaprosessissa.

Osoitteistetulle kohteelle kirjataan sijaintipiste, mutta kulku kohteeseen voi osoitteesta huolimatta jäädä epäselväksi. Kaupunkialueella käynti kohteeseen voi kulkutavasta (esim. kävellen tai autolla) riippuen tapahtua eri katuosoitteen kautta. Haja-asutusalueella matka osoitteen mukaiselta tieltä kohteeseen voi olla useita kilometrejä pitkä ja kulkea nimeämättömiä teitä pitkin.

Rakennuttajien vastuulla on antaa rakennuslupaprosessin yhteydessä huoneistoille tarkentavat osoitteet, joiden myötä määräytyvät sisäänkäyntien osoitteet. Kuitenkin nykyisin vain muutama kunta tallentaa tietojärjestelmäänsä sisäänkäyntien osoitetiedot. Kerros- ja rivitaloyhtiöissä, liikekeskuksissa ja toimistokomplekseissa voi kuitenkin olla kymmeniä sisäänkäyntejä, osa hyvinkin kaukana toisistaan.

Sisäänkäyntien osoitetietoja ei ole saatavissa kootusti, vaikka täsmällisiä osoitetietoja tarvittaisiin monessa toiminnassa. Esimerkiksi hätäkeskus-, pelastus- ja poliisitoiminnassa avun toimittaminen nopeasti oikeaan paikkaan on elintärkeää. Logistiikan prosesseissa tavaroiden nouto tai jakelu optimoidaan osoitetietojen perusteella. Monet ammattiryhmät, kuten kotihoidon sairaanhoitajat tai ympäristöterveyden tarkastajat, etsivät osoitteiden perusteella oikeaa sijaintia päivittäin.

Tavoitteet

Osahankkeen tavoitteena on valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä, jossa tiedot ovat ajantasaisia ja kaikkien toimijoiden vapaasti käytettävissä. Osoitetietojärjestelmä kokoaa osoitteet ja niihin liittyvät sijaintitiedot niin, että ne voidaan tarjota käyttäjille yhtenäisessä muodossa valtakunnallisesti luotettavan tietopalvelun kautta. Osoitetietojärjestelmän avulla voidaan tehostaa ja parantaa niitä yhteiskunnan prosesseja, joissa osoitteella on keskeinen merkitys.

Tavoitetilassa osoitetietojärjestelmä sisältää osoitteistettujen alueiden, rakennusten ja rakenteiden sekä sisäänkäyntien osoitteet ja niiden sijainnit pisteinä. Sisäänkäynnit on tallennettu niiden rakennusten tai asuntoyhtiöiden osalta, joissa on tarkemmin osoitteistettuja sisäänkäyntejä kuten kerrostaloissa sisäänkäynnit porrashuoneisiin ja rivitaloyhtiöissä sisäänkäynnit asuntoihin.

Osoitteet on linkitetty osoitteistettuihin kohteisiin Kansallisessa maastotietokannassa ja/tai kunnan paikkatietojärjestelmässä. Osoitteiden sijaintipisteiden lisäksi osoitetietojärjestelmä sisältää kulkupisteitä, jotka osoittavat liittymän tieverkosta osoitteen mukaiseen kohteeseen sekä muita reititystä ohjaavia kulkupisteitä.

Hankkeen valmisteluvaiheessa on hahmoteltu osoitetietojen käsitemallia käyttötapausten avulla kiinnittäen huomiota yhteentoimivuuteen kuntien hallitseman osoitetiedon kanssa. Osoitetietojen koostamisen ja ylläpidon prosessit kuvataan toteutusta varten ottaen huomioon erikokoisten kuntien toimintaympäristöt, toimintojen erilaisuus kaava- ja haja-asutusalueilla sekä sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen kunnista riippumattomat tuottamismahdollisuudet.

Lisätietoja

Osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio, 050 592 8487, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi