Jo yli 50 kuntaa lähtenyt mukaan osoitetietojen laatuanalyysiin

12.6.2019

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanke ryhtyi keväällä 2019 tarjoamaan kunnille osoitetietojen laatuanalyysia. Laatuanalyysi on herättänyt kunnissa suurta kiinnostusta, ja alkukesän aikana jo yli 50 kuntaa on ilmoittautunut mukaan analyysiin. 

Tietokoneen ruutu, jossa näkyvillä osoitetietoja
Julia Hautojärvi

Osoitetietojen laatuanalyysin tarkoituksena on helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysin avulla kunta saa tietää, missä mahdolliset ongelmakohdat ovat ja voi kohdistaa resurssinsa tehokkaasti oikeaan paikkaan. Analyysi perustuu laskentaan ja vertailuun kunnan osoitetietojen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen välillä.

Laatuanalyysi aloitettiin käymällä ensin läpi VRK:n Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitetiedot. Kuntien omien osoitetietojen analyysi antaa tärkeää tietoa myös siitä, miltä osin kunnan ja VTJ:n osoitetiedot poikkeavat toisistaan.

Kesäkuun alkuun mennessä on analysoitu 24 kunnan tiedot, ja lukumäärä kasvaa koko ajan. Laatuanalyysi on herättänyt kiinnostusta etenkin pienissä ja keskisuurissa kunnissa, joissa muuten tällaiseen työhön ei olisi resursseja. 

– Laatuanalyysin tuloksista näkee, että kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia ja niissä kohdataan erilaisia haasteita myös osoitetietojen kohdalla. Selkeä huomio on, että kunnat, joista tarkistettavaa on löytynyt eniten, ovat kaikki sellaisia, joissa on ollut 2000-luvulla kuntaliitoksia, kertoo Osoitteet-osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio.

Kuntaliitosten myötä teitä on usein nimetty uudestaan. Tällaisissa tapauksissa löydös voi olla esimerkiksi se, ettei uutta osoitetietoa ole muistettu päivittää tien kaikille rakennuksille. 

Osoitteen sijaintipiste voi olla myös alkujaankin väärin merkitty, jolloin rakennus näyttäisi sijaitsevan jossakin ihan muualla kuin se oikeasti on. Tällaiset erheet saattavat juontaa jopa vuosikymmenten takaa. Tällaisia huomioita on löytynyt erityisesti haja-asutusalueiden osoitteista, mutta asuinrakennusten kohdalla virheitä on selvästi vähemmän kuin muissa osoitetiedoissa. 

Taajama- ja haja-asutusalueiden erilaisuus otetaan huomioon analyysissä. Esimerkiksi 200 metrin etäisyys osoitteen mukaisesta tiestä voi olla haja-asutusalueella täysin normaalia, mutta taajamassa kyse voi olla myös virheestä, jolloin se nostetaan analyysissä tarkistettavien listalle. 

Lähde mukaan laatuanalyysiin

Kannustamme edelleen kuntia mukaan ja lähettämään osoitetietonsa laatuanalyysin tarkistettavaksi. Analyysi on kunnalle maksuton. Jos osoitetiedot ovat saatavilla rajapinnalta, ne voidaan tuoda analyysiin myös suoraan sitä kautta. 

Kunta saa analyysin tuloksena: 

• Osoitekohtaiset analyysin tulokset tyypeittäin csv-taulukkona sekä GeoPackage-tiedostona
 o puutteelliset ja tarkennusta vaativat osoitteet mukana selityksineen 
• Tilastotietoa kunnan osoitetietojen kunnosta laatuanalyysin perusteella
• Vertailutaulukon VTJ-RHR-aineiston ja kunnan aineiston välillä
 o listan kohteista, jotka eroavat VTJ:n rakennusten osoitetiedoista
• Tulkintaohjeet tuloksia varten

Ilmoittaudu mukaan Laatuanalyysiin ottamalla yhteyttä info(at)paikkatietoalusta.fi. Kirjoita aiheeksi: ”Osoitetietojen laatuanalyysi”. Kirjoita viestiin yhteystietosi (sähköposti, puhelinnumero ja kunnan nimi).

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä koskien esimerkiksi aineiston toimittamista voit ottaa yhteyttä Paikkatietoalustan tukipalveluihin: tuki(at)paikkatietoalusta.fi.

  • Esimerkkejä analyysituloksista esiteltiin Paikkatietoalustan kuntafoorumin Skype-tapaamisessa toukokuussa. Lue lisää tästä.

Lisätietoa laatuanalyysistä: osoitteet.paikkatietoalusta.fi/laatuanalyysi