Kunnan osoitetiedot laatuanalyysiin – tietopaketti kunnalle

Huom! Ilmoittautuminen osoitetietojen laatuanalyysiin on päättynyt.

Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia monille käyttäjille. Erityisesti hätäkeskuksen sekä ensihoidon, pelastustoimen ja poliisin toiminnan onnistumiselle oikeat osoitetiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Monet yritykset, jotka tarvitsevat tiedon osoitteiden sijainnista, joutuvat tekemään tänä päivänä ylimääräistä työtä osoitetiedoissa olevien virheiden takia. Myös Paikkatietopoliittinen selonteko nostaa esille ajantasaisen ja virheettömän osoitetiedon tarpeen.

Koska rakennusten ja tonttien osoitteet syntyvät kunnan prosesseissa, on tärkeää, että osoitetiedot saadaan korjattua kuntien tietojärjestelmiin ja sitä kautta edelleen valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. 

Tervetuloa osoitetietojen laadunparannustalkoisiin!

Osoitetietojen laatuanalyysin tarkoituksena on helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. Analyysi perustuu laskennalliseen analyysiin ja vertailuun kunnan osoitetietojen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen välillä.

Useimmat laatuanalyysin tarkistettaviksi osittamista kohteista on helposti ja yksinkertaisesti korjattavissa. Laatuanalyysi paljastaa myös hankalammin havaittavia poikkeavuuksia. Analyysi antaa tärkeää tietoa myös siitä, mitä eroja on kunnan ja Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitetiedoissa. Absoluuttista totuutta ei tämäkään analyysi pysty kertomaan: se voi nostaa tarkastettavaksi joitain oikein olevia osoitetietoja ja jättää hälyttämättä joistain virheellisistä tilanteista.

Tarkistusta vaativia kohteita esiin analyysilla

Osalle oletetuista virheistä korjaus on tunnistettavissa helposti. Tällaisia ovat esimerkiksi osoitenimen kirjoitusvirheet, poikkeavuudet osoitenimien kirjoitusasuissa ja kaksikielisen kunnan vääriin kielikenttiin tallennetut osoitenimet. Jotkin puutteet tai virheet voivat kuitenkin vaatia tarkempaa selvittelyä, joskus ongelman lähtökohtia myöten. Näistä esimerkkejä ovat osoitenimen tai sijaintipisteen karkeat virheet, tietojen ylläpidon puutteesta johtuvat tilanteet, sijainnin määrittelyn epätarkkuus tai kohteen epätarkoituksenmukainen osoite.

Tämä analyysi tuottaa tarkempaa tietoa osoitteiden laadusta kuin viime vuosien aikana Hätäkeskuslaitoksen tarpeisiin tehty VTJ:n rakennustietojen osoitteiden analyysi. Kunta saa käyttöönsä analyysin tulokset jokaiselle osoitteelle. Mukana on nyt esimerkiksi nimeämättömät yksityistiet, jotka haja-asutusalueilla voivat selittää pitkiä etäisyyksiä rakennuspisteen ja osoitteen mukaisen tien välillä. Etäisyys lasketaan nyt myös tällaiselle tieyhteydelle. Mukana on myös tieto onko rakennus taajamassa vai haja-asutusalueella, jolloin tarkastelussa taajamissa sijaitseville rakennuksille kriittisenä pidettävä etäisyys voidaan asettaa lyhyemmäksi kuin haja-asutusalueella. Osoitenimien tarkistamista varten analyysissa kirjataan tieto, onko rakennus saaressa.

Nyt määritelty analyysi on jo tehty VTJ:n rakennusten (VTJ-RHR) osoitetiedoille. Tietojen ylläpitoprosesseista ja -välineistä johtuen on  oletettavissa, että kunnan osoiteaineisto on ajantasaisempaa ja oikeampaa kuin VTJ:ssä. Siksi on tärkeää analysoida kunnan osoitetiedot ja tunnistaa myös siitä poikkeavat tiedot VTJ:ssä. Etsimme VRK:n kanssa sujuvaa tapaa, miten VTJ:n rakennusten osoitetiedot voitaisiin päivittää kunnan tarkistettujen tietojen perusteella.

Ilmoita kuntasi mukaan

Ilmoittaudu mukaan ottamalla yhteyttä info(at)paikkatietoalusta.fi. Kirjoita aiheeksi "Osoitetietojen laatuanalyysi" ja kirjoita viestiin yhteystietosi (sähköposti, puhelinnumero ja kunnan nimi). Sinuun ollaan yhteydessä tarkempien ohjeiden kera. 

Laatuanalyysi on kunnalle maksuton palvelu.