Tule mukaan kunnan osoitetiedon laatuanalyysiin

11.2.2019

Laatuanalyysin tavoitteena on tunnistaa osoitetietojen puutteet ja potentiaaliset ongelmakohdat, joihin kunta voi suunnata tarkistus- ja laadunparannustyönsä.

Laatuanalyysin pohjatyönä VTJ:n rakennusten osoitetietoja on verrattu valtakunnalliseen tiestö- ja kiinteistöraja-aineistoon. Vertailun perusteella voidaan arvioida, että osoitteen sijaintitiedossa (rakennuksen koordinaattipiste) karkeita virheitä on noin 10 000 rakennuksella ja muita tarkastusta vaativia potentiaalisia virhekohteita on noin 100 000 kpl. Lisäksi tarkistusta vaativia osoitenimiä on runsaat 200 000. Tarkistusta vaativien osoitteiden osuudessa on kuntien välillä suuria eroja.

Kunnille on nyt tarjolla mahdollisuus lähettää kunnan osoitetiedot vastaavalla tavalla analysoitavaksi. Analyysin tavoitteena on tunnistaa puutteet ja potentiaaliset ongelmakohdat, joihin tarkistus ja laadunparannustyö kannattaa suunnata. Jos ongelmana on osoitenimen kirjoitusasu tai kieliversioiden yhdenmukaisuus, analyysi tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös ehdotuksen korjauksesta. Samalla selviää myös miltä osin kunnan omassa järjestelmässä ja Väestötietojärjestelmässä olevat rakennusten osoitetiedot poikkeavat toisistaan.

Ilmoita kuntasi mukaan Laatuanalyysiin ottamalla yhteyttä info(at)paikkatietoalusta.fi. Kirjoita aiheeksi: Osoitetietojen laatuanalyysi. Kirjoita viestiin yhteystietosi (sähköposti, puhelinnumero ja kunnan nimi). Laatuanalyysi ei maksa kunnalle mitään.

Tarkempaa tilastotietoa Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitetietojen analyysin tuloksista julkaistaan Paikkatietoalusta.fi-sivustolla kevään aikana. Osoitetietojen analyysin Osoitteet-osahankkeelle toteuttaa Digia Oy.