Tietopyyntö käsittelyssä - vastauksia luvassa kesäkuussa

24.5.2018

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja kuntien osoitetietojen laadunparannukseen, ja selvitimme toukokuussa laadunparannustyön hankintamahdollisuuksia markkinavuoropuhelun ja tietopyynnön avulla. Saimme määräaikaan mennessä kolmelta yritykseltä vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Hankintayksikkö analysoi vastauksia ja pohtii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä Osoitteet-osahankkeen kanssa. Kerromme hankinnan etenemistavasta kesäkuun alkupuolella. Hankinnasta tiedotetaan http://osoitteet.paikkatietoalusta.fi/yrityksille, Hanki-palvelussa sekä Paikkatietoalustan sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter).