Sisäänkäynnit ja kulkupisteet kartalle – uutta Osoitehaavi-palvelua pilotoidaan Lempäälässä

25.2.2019

Lempäälän kunnassa otetaan ensimmäisenä Suomessa käyttöön uusi Osoitehaavi-verkkopalvelu, jonka avulla kerätään tietoa sisäänkäyntien ja kulkupisteiden sijainnista ja ominaisuuksista valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. 

Osoitetietojen tarkentamiseen tarkoitetun Osoitehaavi-verkkopalvelun käyttöä kokeillaan Lempäälässä pilotin ajan 7.3.–7.4.2019.
Osoitetietojen tarkentamiseen tarkoitettu Osoitehaavi-verkkopalvelu avautuu lempääläisten käyttöön 7.3.2019.

Pilotin aikana, 7.3.–7.4.2019, Osoitehaavin käyttöön ja tietojen keräämiseen kannustetaan Lempäälässä etenkin taloyhtiöiden edustajia ja isännöitsijöitä, kiinteistöjen hoitajia, kyläyhdistyksiä ja muita reitit hyvin tuntevia tahoja. Sisäänkäyntien sijainteja kerätään kaikille rakennuksille, joiden sisäänkäynnille voi tarvita opastusta, kuten rivi- ja kerrostaloille, julkisille rakennuksille ja liikekeskuksille. Perille opastavia kulkupisteitä kerätään myös omakotitaloille. 

Tietoa sisäänkäyntien ja reititystä ohjaavien kulkupisteiden sijainneista ei ole tähän mennessä ollut saatavilla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun osoitteisiin liittyvää tietoa lähdetään keräämään joukkoistamalla.

Osoitehaavin kehityksestä ja ylläpidosta sekä palveluun lisätystä tiedosta vastaa Maanmittauslaitos. Osoitehaavi rakennetaan osana Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanketta, jonka tavoitteena on parantaa suomalaista osoitetietojärjestelmää. 

Osoitetieto voi olla elämän ja kuoleman kysymys

Osoitehaavin avulla kerätyt tiedot auttavat parantamaan arjen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suomessa sattuu vuosittain tilanteita, joissa esimerkiksi avun tulo viivästyy, kun pelastuslaitoksella ei ole saatavilla tarkkaa tietoa osoitteen sijainnista tai siitä, miten sen parhaiten saavuttaa. Haja-asutusalueella varsinainen kohde voi sijaita hyvinkin kaukana osoitteen mukaisesta tiestä. Kartalta ei välttämättä selviä, mitä kautta kohteeseen tulisi kulkea. Haasteita voivat aiheuttaa myös usean rakennuksen taloyhtiöt.  

– Rivi- tai kerrostaloyhtiöön voi kuulua useita rakennuksia, jotka kaikki sijaitsevat samassa osoitteessa, mutta sisäänkäyntejä on paljon. Jos sisäänkäynneille on vielä eri kulkureitit, löytääkö esimerkiksi ambulanssi suoraan oikealle ovelle? Jokainen säästetty minuutti on tärkeä etenkin palo- ja pelastustoimessa, mutta myös kuljetusten ja jakeluiden optimoinnissa, Osoitteet-osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio Maanmittauslaitoksesta sanoo.

Tarkennetuista osoitetiedoista hyötyvät myös kuljetus- ja jakelupalvelut ja esimerkiksi kotisairaanhoito. Tieto sisäänkäyntien sijainnista helpottaa myös arjen asiointia, kun esimerkiksi virastotalojen, kauppakeskusten ja terveyskeskusten pääsisäänkäynneistä saadaan tieto järjestelmään. 

Kunta voi hyödyntää monin tavoin

Yhteistyökuntana Osoitehaavin pilotoinnissa on mukana Lempäälän kunta. Rakennusten osoitteet annetaan ja niitä ylläpidetään kunnissa, ja myös kunnan oman toiminnan kannalta osoitetietojen tarkentuminen on tärkeää. Kunta voi hyödyntää Osoitehaavin avulla saatavaa tietoa kaikissa toiminnoissa, jotka edellyttävät esimerkiksi reittien laskemista tai muuten mahdollisimman tarkkaa tietoa osoitteen sijainnista.

– Osoitetiedot koko valtakunnasta yhdessä paikassa ja yhteismitallisina on tärkeä tavoite, jossa halu-amme olla mukana. Osoitehaavin myötä saamme tarkempaa tietoa muun muassa ihmisten ja palveluiden välimatkoista, esimerkiksi siitä, kuinka pitkä matka ikäihmisillä on kotiovelta lähikaupalle, kertoo Lempäälän kunnan paikkatietoinsinööri Eero Suominen

Pilotissa saadut kokemukset ja palautteet hyödynnetään Osoitehaavin jatkokehityksessä. Tarkoitus on avata palvelu valtakunnalliseen käyttöön syksyn 2019 aikana.

– Osoitehaavi on yksi osa laajempaa kokonaisuutta, jolla on tarkoitus lisätä turvallisuutta, nopeuttaa prosesseja, vähentää eksymisen riskiä ja varmistaa, että ihmiset ja esineet löytävät oikeisiin kohteisiin, Paula Ahonen-Rainio tiivistää.

Lisätietoja: 
Paula Ahonen-Rainio, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos, p. 050 592 8487, paula.ahonen-rainio(at)maanmittauslaitos.fi 
Eero Suominen, paikkatietoinsinööri, Lempäälän kunta, p. 050 383 3149, eero.suominen(at)lempaala.fi
Lisätietoa pilotista: osoitteet.paikkatietoalusta.fi/lempaala

Osoitehaavi 

  • Rakennusten sisäänkäyntien ja kulkupisteiden sijainti- ja ominaisuustietojen keräämiseen tarkoitettu karttapohjainen verkkopalvelu.
  • Pilottivaiheessa tietoja kerätään vain Lempäälästä 7.3.–7.4.2019 välisenä aikana. Tietojen keräämisestä kiinnostuneet voivat tulla kuulemaan lisätietoa Osoitehaavi-infoon torstaina 7.3. klo 12–18 (Ideahuone, Lempäälän Aleksi 2)
  • Sisäänkäyntejä ryhdytään keräämään muun muassa rivi- ja kerrostaloille sekä julkisille rakennuksille, kuten kouluille, kirkoille, tapahtumakeskuksille, kauppakeskuksille ja toimistorakennuksille. Omakotitalojen sisäänkäyntejä Osoitehaaviin ei kerätä. Kulkupisteitä kerätään kaikille osoitteille, myös omakotitaloille ja kaikille rakennuksille haja-asutusalueilla. 
  • Pilotissa testataan palvelun toimivuutta ja kerätään käyttäjäpalautetta jatkokehitystä varten. Tarkoitus on avata Osoitehaavi valtakunnalliseen käyttöön loppuvuoden aikana.
  • Osoitehaavin kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Osoitehaavi rakennetaan osana Paikkatietoalusta-hanketta.
  • Tietojen lisääminen Osoitehaaviin edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Puuttuvista tai virheellisistä osoitteista voi myös ilmoittaa tunnistautumatta.
  • Osoitehaavi löytyy osoitteesta beta.paikkatietoalusta.fi/osoitehaavi
  • Lisätietoa pilotista löytyy osoitteesta osoitteet.paikkatietoalusta.fi/lempaala

Siirry osoitehaaviin