Osoitteiden laatuanalyysissä tarkistettiin 94 kunnan osoitteet

11.10.2019

Osoitteet-osahanke tarjosi kevään ja alkusyksyn ajan kunnille mahdollisuutta lähettää osoitetietonsa laatuanalyysiin. 

Tietokoneen ruutu, jossa näkyvillä osoitetietoja.

Ilmoittautuminen osoitetietojen laatuanalyysiin on tältä erää päättynyt, ja kaikki analyysiin lähetetyt osoitetiedot on saatu käsiteltyä. Kiitokset kaikille 94 kunnalle, jotka lähtivät analyysiin mukaan.

Laatuanalyysin tarkoituksena on auttaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi löytää mahdolliset ongelmakohdat ja auttaa kuntia kohdistamaan resurssinsa tehokkaasti oikeaan paikkaan. Laatuanalyysin Osoitteet-osahankkeelle toteutti Digia Oy.

Syksyn aikana laatuanalyysin tuloksista on tulossa vielä tilastollinen yhteenveto. Analyysissä mukana olleille kunnille myös lähetetään kysely, jossa kartoitetaan kokemuksia jatkotyön pohjaksi.

Laatuanalyysi on yksi konkreettinen keino, jonka toivotaan edistävän osoitetietojen laatua. Syksyn aikana ehtii vielä tapahtua paljon muutakin. Parhaillaan käynnissä on Tieto Oyj:n kanssa toteutettava Osoitteet kuntoon -idean soveltuvuusselvitys innovaatiokilpailun jatkona. Marraskuun lopulla käyttöön avataan Osoitehaavi-sovellus sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen keräämiseen.