Osoitteet kuntoon uudella sovelluksella? Innovaatiokilpailun idea jatkokehityksessä

28.10.2019

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahankkeen järjestämässä Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailussa haettiin keväällä ratkaisua osoitetietojen laadun parannustyöhön. Nyt selvitetään, onko kilpailun kautta löytynyt ratkaisu sellainen, josta olisi kunnille apua osoitetietojen parantamisessa. 

Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailussa on kehitetty sovellus, joka auttaisi kuntia osoitetietojen laadun parantamisessa. Kuvakaappaus sovelluksen ensimmäisestä prototyypistä.
Osoitehavaintojen käsittelyyn ja osoitetietojen korjaamiseen tarkoitetun sovelluksen ensimmäistä prototyyppiä esiteltiin lokakuun puolivälissä.

Kymmenistä hakijoista kilpailuun valittiin aluksi neljä yritystä tiimeineen. Ratkaisuehdotuksia sparrailtiin kuntien ja Maanmittauslaitoksen edustajista koostuvan mentorijoukon kanssa. Alkuvaiheen jälkeen innovaatiokumppaniksi valittiin Tieto Finland Oy

Tiedon ratkaisuidea on edennyt nyt vaiheeseen, jossa sen sisältöä tarkennetaan ja soveltuvuutta kuntien käyttöön selvitetään.  

– Käyttökokemustutkimuksen ensimmäisessä osassa kerättiin tietoja kunnista ja etenkin kokemuksia nykytilanteesta. Kävimme myös parissa kunnassa haastattelemassa asiantuntijoita. Saamamme palaute on ollut erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä, kertoo Kimmo Vuorinen, joka vastaa konseptin käyttöliittymäsuunnittelusta ja palvelumuotoilusta Tiedossa.

Ratkaisua esiteltiin testiryhmälle

Tiedon Osoitteet kuntoon -ratkaisu on osoitehavaintojen käsittelyyn ja osoitetietojen korjaamiseen tarkoitettu sovellus. Sovellus nostaa esiin osoitetiedoista löydettyjä virheitä ja poikkeamia ja esittää käyttäjälle suoraan korjausehdotuksen tai näyttää vertailuaineistoja ratkaisun löytämiseksi. Tavoitteena on helppo käyttöliittymä sujuvoittamaan korjaustyötä. Korjaukset siirtyisivät suoraan rajapinnan kautta kunnan osoitetietojärjestelmään, ja edelleen myös esimerkiksi valtakunnallisiin osoitetietoihin.      

Sovelluksen ensimmäistä prototyyppiä demottiin kuntien edustajista kootulle testiryhmälle lokakuun puolivälissä. Ratkaisua hiotaan vielä eteenpäin saadun palautteen perusteella joulukuulle jatkuvassa kehittämisvaiheessa. 

Seuraa projektin etenemistä kanavissamme!