Osoitetiedot kuntoon näillä eväillä – kooste webinaarista 20.11.

22.11.2018

Paikkatietoalustan Osoitetietojärjestelmä-osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio kertoi webinaarissa osahankkeen kuulumisia keskittyen etenkin osoitetietojen laatuun ja toimiin, joiden avulla laatua voidaan lähteä kunnissa parantamaan.

Aivan lähtöruudusta laadunparannustyöhön ei tarvitse lähteä. Hankkeessa valmistellaan parhaillaan osoitetietojen laatuanalyysia, jossa pyritään mahdollisimman pitkälti automaattisin menetelmin tunnistamaan osoitetiedoista puutteet ja mahdolliset virheet.

– Kun tiedetään, missä potentiaaliset ongelmakohdat on, tiedetään myös, mihin laadunparannustyö kannattaa suunnata. Kunnissa osoitetietoja on ihan valtavat määrät ja sen kaiken läpikäyminen on miltei mahdoton homma, Ahonen-Rainio toteaa.

Seuraavaksi osoitetietojen kohentamisen tueksi lähdetään etsimään uusia keinoja ja työkaluja innovaatiokilpailun kautta. 

– Lähtökohtana kilpailussa on, että saisimme moniosaajatiimejä ideoimaan tapoja, millä tarkistus- ja korjaamistyötä voitaisiin kunnissa helpottaa. Mukana tulee olemaan myös kuntien edustajia, jotta saadaan sellaisia ideoita, jotka aidosti toimivat myös siellä kunnan arjessa, Ahonen-Rainio kuvailee.

Tarkemmat tiedot innovaatiokilpailusta julkaistaan myöhemmin – seuraa Paikkatietoalustan viestintää! Katso webinaarin tallenne alta. Voit ladata esityksen myös pdf-tiedostona tästä linkistä.

Jos kuntasi on kiinnostunut lähtemään mukaan osoitetietojen laatuanalyysiin, ota yhteyttä osoitteeseen info(at)paikkatietoalusta.fi (otsikolla Osoitetietojen laatuanalyysi).

Vastauksia webinaarin aikana nousseisiin kysymyksiin

Seuraako hankkeesta toinen valtakunnallinen rekisteri VRK:n rekisterin rinnalle? Tuleeko osoitetietojärjestelmästä linkki RHR:ään?

Paikkatietoalustan osoitetietojärjestelmä tulee olemaan laajempi osoitetietovaranto kuin VRK:n rakennus- ja huoneistotietojärjestelmä. VRK:n kanssa etsitään keinoja, miten osoitetiedot saadaan yhdenmukaisiksi, ja tavoite on että osoitetiedot lähtevät kunnasta yhteen kertaan ja välittyvät automaattisesti oikeisiin paikkoihin.

Käsitelläänkö tässä vain rakennusten osoitteita? Lähtökohtaisesti asemakaava-alueella osoitteistetaan kaavayksiköitä ja aineiston vertaaminen pelkkiin rakennusosoitteisiin on jo yksi potentiaalinen virhelähde.

VTJ:n osoitetietojen osalta laatuanalyysi koskee tietysti vain rakennusten osoitepisteitä, mutta osoitetietovarantoon otetaan kyllä mukaan myös kiinteistöjen ja kaavayksiköiden osoitteet. Myös niiden laatuanalyysi on mahdollista.

Miten kiinteistörajoihin liittyvissä ongelmallisissa tilanteissa toimitaan? Kiinteistöllä voi olla erillispalstoja.

Jos osoitteen (eli rakennuksen) sijaintipiste ei osu kiinteistörajojen sisälle, analyysi laskee etäisyyden lähimpään kiinteistörajaan. Haja-asutusalueella, esimerkiksi maatilan talousrakennuksen osoite voi olla päärakennuksen tai talouskeskuksen mukainen, vaikka se voi sijaita kaukanakin eri paikassa. Tällaisissa tilanteissa olisi syytä harkita oman osoitteen antamista talousrakennukselle, vaikka virhettä ei paljastuisikaan. Ongelmallisia tilanteita varmasti tulee esiin ja ne jäävät kunnalle harkittaviksi, miten analyysituloksia voi lähteä tulkitsemaan.

Digia on jo tehnyt laatuanalyysin pelastustoimelle koko maasta?

Tätäkin laatuanalyysia tehdään yhteistyössä Digian kanssa, ja analyysia on kehitetty tarkemmaksi aiempaan Hätäkeskuslaitokselle tehtyyn verrattuna. Esimerkiksi osoitepisteen ja osoitteen mukaisen tien välillä oleva yhteys nimeämätöntä tietä pitkin otetaan huomioon, eli näissä tilanteissa osoitetiedot ovat todennäköisesti oikein.