Kommentoi osoitteiden käsitemallia

19.6.2019

Uuden valtakunnallisen Osoitetietojärjestelmän osoitetiedon käsitemalli määrittelee osoitetiedon sisällön ja rakenteen valtakunnallisessa osoitetietovarannossa. Käsitemallin luonnos on kommentoitavissa Otakantaa.fi-palvelussa 12.8.2019 saakka.

Kommentoi osoitteiden käsitemallia

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanke valmistelee uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän perustamista. Tavoitteena on osoitetietovaranto, jolla voidaan tehostaa ja parantaa niitä yhteiskunnan prosesseja, joissa osoitteella on keskeinen merkitys. Osoitetietojärjestelmä kokoaa osoitteet ja niihin liittyvät sijaintitiedot niin, että ne voidaan tarjota käyttäjille yhtenäisessä muodossa valtakunnallisesti luotettavan tietopalvelun kautta.

Osahankkeessa määritellään käsitemalli osoitetiedoille. Käsitemallin keskeiset periaatteet on tunnistettu yhteistyössä kuntien, kuntien tietojärjestelmiä toimittavien yritysten ja osoitetiedon käyttäjien kanssa.

Osoitetieto on mallinnettu neljänä toisiinsa linkittyvänä kohdeluokkana: osoitekohde, osoitepiste, sisäänkäynti ja kulkupiste. Erillisenä kohdeluokkana on paikannuspiste.

Käsitemallin luonnos on nyt kommentoitavana ja löytyy tämän kommentointipyynnön liitteistä sekä Otakantaa.fi-palvelusta. Kommentteja kaivataan niin käsitemallin yksityiskohtiin kuin käytettyihin termeihin. Yleisemmät kommentit voi kohdistaa viittaamalla lukuihin, yksityiskohtiin voi viitata dokumentin läpi juoksevien rivinumeroiden avulla.

Kommentteja käsitemallista voi jättää Otakantaa.fi-palvelussa 12.8.2019 saakka. Käsitemallin luonnoksen ja siitä saatavien kommenttien pohjalta on tarkoitus tuottaa ensimmäinen julkaistava versio syksyllä 2019.

Tutustu käsitemalliin katsomalla webinaari:

Lisätietoja käsitemallista ja sen kommentoinnista antaa Osoitteet-osahankkeen vetäjä Paula Ahonen-Rainio, paula.ahonen-rainio(a)maanmittauslaitos.fi