Hoi taloyhtiöt - teitä tarvitaan osoitetalkoisiin!

24.9.2018

Kuulutus taloyhtiöille: Valtakunnallisten asunto-osakekirjoja ja osoitetietoja koskevien uudistuksien etenemisen turvaatte te. Teimme teille kolmen kohdan tarkistuslistan uudistusta edistävistä toimista.

Julkisten palveluiden digitalisointi etenee, kun osakehuoneistoja koskevat tiedot viedään osakehuoneistorekisteriin ja osoitteita koskevat osoitetietojärjestelmään. Molemmat järjestelmät ovat valtakunnallisia.

Uusien sähköisten järjestelmien käyttöönoton jälkeen syntyvät tiedot rekisteröidään suoraan uusiin järjestelmiin, mutta vanhojen tietojen saaminen mukaan on hieman monimutkaisempaa. Tähän työvaiheeseen ottaisimme mielellämme vastaan apua taloyhtiöiden edustajilta.

Lue koko juttu ja tarkistuslista Tietoa Maasta -lehden artikkelista, joka on julkaistu kesäkuussa 2018.